INTENCJE EUCHARYSTII

 

 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 19 MAJA

07.00 + Zdzisława Wojtasia – zam. żona z dziećmi

07.00 – w XIX r. sm. Mariana Sucheni – zam. rodzina

08.30 + Weroniki Zygmunt, Beaty Kołomańskiej – zam. Danuta z rodziną

08.30 – greg + Marii Otawskiej

08.30 + Józefa, Marii, Tadeusza, Heleny Zielonków – zam. rodzina

10.00 – o bł. Boże, opiekę naszej Królowej, Św. Andrzeja Boboli dla Ks. Andrzeja Peronia

10.00 – o bł. Boże, zdrowie dla Bartosza i Julii oraz ich rodziców – zam. dziadkowie

12.00 – za parafian

12.00 + Jana, Stanisławy Kraska, Anieli, Władysława Wolskich

14.00 – Msza św. w Brzechowie i poświęcenie pól wg programu

15.00 –/Rynek/ Msza św. w intencji Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej Gminy w V Dniu Strażaka

18.00 + Henryka, Otoli Łygońskich – zam. synowa

18.00 + Krystyny, Henryka Tarłowskich – zam. dzieci

 ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA – II DZIEŃ ZIELONYCH ŚWIĄT, 20 MAJA

06.30 + Władysławy Sitarz – zam. mąż z dziećmi

06.30 – greg + Honoraty Kuśmierz

08.30 + Marii, Józefa Tarłowskich – zam. córka Eugenia

10.00 – w VII r. śm. Danuty Baran – zam. mąż

12.00 – w V r. śm. Ewy, Mieczysława Skowrońskich – zam. rodzina

18.00 + Leona, Anny Strząbałów, Antoniny Stąpór – zam. rodzina

18.00 + Heleny, Eligiusza Tarłowskich, Janiny, Jacka Stępniów, Władysławy, Marianny, Andrzeja Frąk – zam. Piotr z rodziną

WTOREK

06.30 – greg + Honoraty Kuśmierz

06.30 – w VI r. śm. Ireny, Mariana Kłosowicz – zam. syn Robert z rodziną

07.00 + Jana, Marianny Klimek

07.00 – w 40 r. urodzin Norberta o bł. Boże

09.00 – Zielone Niwy

18.00 + Jana Kapuścińskiego – zam. wnuczka Urszula

18.00 + Cecylii Smołuch – zam. siostra Halina

18.00 + Jadwigi Stanisz, Barbary Frąk, Marii Piorun, Czesławy Rączka – zam. Dyrekcja, koleżanki i koledzy z pracy w SP Daleszyce.

ŚRODA

06.30 + Anastazji, Władysława, Bolesława, Władysława Malareckich – zam. rodzina

06.30 – greg + Honoraty Kuśmierz

06.30 + Stanisława Kozaka – zam. rodzina Krasków

07.00 + Ireny, Mariana Baltyn – zam. dzieci

07.00 – w intencji Kapłanów prcujących i pochodzących z naszej parafii o bł. Boże, opiekę Matki Bożej – KZR Św. Rity z Niw

07.00 + Zofii Baran, Edwarda Kołomańskiego, Henryka, Heleny Krzyżanowskich, Antoniny, Józefa Baran

18.00 – dziękczynna i błagalna w intencji syna i jego rodziny o bł. Boże i opiekę naszej Królowej – zam. Mama

18.00 – w XX r. śm. Michała, Reginy, Edwarda, Jana, Józefa, Sławomira Kotyniewicz

CZWARTEK

06.30 + Jana Kapuścińskiego – zam. córka Anna

06.30 – greg + Honoraty Kuśmierz

06.30 + Elfrydy, Stefana Kocot – zam. rodzina

07.00 + Marianny, Feliksa Otawskich – zam. rodzina

07.00 + Anieli, Stanisława Golment – zam. córki

18.00 – /ODNOWA/- dziękczynna i błagalna za kapłanów posługujących w naszej parafii

18.00 + Antoniny Grudzińskiej w r. śm. – zam. Józef Borek

18.00 + Jana, Józefy, Kazimierza, Jana, Czesława Pietrasów, Genowefy Kruk – zam. MGM Partner Grzegorz Gregulski

18.00 + Zbigniewa Witka – zam. siostra Aurelia z rodziną

PIĄTEK

06.30 + Cecylii, Antoniego Marońskich – zam. rodzina

06.30 – greg + Honoraty Kuśmierz

06.30 + Anieli, Józefa Baran w r. śm. – zam. córka

07.00 + Marianny Wojciechowskiej na Dzień Matki

07.00 + Stanisławy Stachurskiej, Ireny Baltyn – zam. dzieci

18.00 + Marianny, Józefa Zwierzyńskich

18.00 + Anieli, Józefa, Józefy, Jana Mazurczaków – zam. Maria i Bogdan Kosela

18.00 + Marianny Berneckiej – zam. swatowie Kozubkowie

SOBOTA

06.30 + Jadwigi, Antoniego Kwiatkowskich, Władysława, Heleny Dziarskich – zam. dzieci

06.30 + Henryka, Feliksy Górskich – zam. syn Jerzy z rodziną

06.30 – greg + Honoraty Kuśmierz

07.00 + Andrzeja Zwierzyńskiego, Pawła Michalczyka – zam. rodzina

07.00 + Janiny, Franciszka Kapelów, Roberta Janica – zam. Janina Janic

11.00 – w intencji dzieci i ich rodziców o bł. Boże i opiekę naszej Pani i Królowej

18.00 – o bł. Boże, łaski dla syna Szczepana – zam. rodzice.

18.00 – w X r. śm. Władysława Kozieł – zam. żona z dziećmi

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, 26 MAJA

07.00 + Heleny Kotyniewicz z okazji Dnia Matki – zam. dzieci

07.00 – o trzeźwość i pogłębienie wiary

08.30 + Alicji Kozub w r. śm. , Józefy, Władysława Zawieruchów – zam. rodzina

08.30 – greg + Marii Otawskiej

08.30 + Janiny (urodzinowa) Mieczysława Krasków – na Dzień MAtki

10.00 – w 40 r. urodzin Magdaleny Łosak – dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę Królowej Daleszyckiej – zam. teściowie

10.00 – w XVIII r. urodzin Huberta o bł. Boże – zam. rodzice.

10.00 – w VII r. śm. Władysławy Oszczepalskiej – zam. Teresa z rodziną

12.00 + Anieli Pietrowskiej z okazji Dnia Matki – zam. dzieci

12.00 + Jana, Stanisławy Kraska, Anieli, Władysława Wolskich

12.00 + Józefy, Mariana Kołomańskich – zam. córka z rodziną

18.00 – za parafian

18.00 + Marianny, Henryka Kułagów z okazji Dnia Matki i Ojca – zam. dzieci