INTENCJE EUCHARYSTII

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 17 WRZEŚNIA

07.00 + Władysława Piróg – zam. żona

07.00 + Mariana, Stanisława Kozłowskich, Zofii, Bogdana Surowiec, Huberta Skowerskiego – zam. rodzina

08.30 – w XII r. ślubu Agnieszki i Dariusza oraz ich dzieci Weroniki i Julii o opiekę

naszej Matki i Królowej.

08.30 + Heleny Otawskiej – zam. syn Zdzisław

10.00 – w VII r. urodzin wnuczka Borysa o bł. Boże, opiekę Matki Bożej prosi Babcia

12.00 – /chrzest/ – o bł. Boże, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Królowej Daleszyckiej, zdrowie dla osób tworzących apostolat „Margaretek” w naszej parafii.

12.00 – w XX r. ślubu Anny i Piotra Pakułów, oraz ich dzieci – dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej – zam. Mama

18.00 + Stanisławy, Konstantego Kotyniewicz, Jana Maciejskiego, Leszka Skrzypka – zam. córka Janina Maciejska

18.00 – w XX r. urodzin Mateusza o bł. Boże, opiekę Królowej Daleszyckiej – zam. rodzice.

PONIEDZIAŁEK

06.30 + Weroniki w XXX r. sm. Józefa Bochnackich – zam. syn

06.30 + Mariana Baran – zam. Irena Dziadowicz z dziećmi

07.00 + Kazimiery, Władysława, Jana Piróg – zam. rodzina

09.00 – Zielone Niwy

18.00 + Walentyny, Adolfa Michałowskich, Marii Wojciechowskiej, Jana, Katarzyny Tarłowskich – zam. Stanisława Powałek.

18.00 + Wandy Saletra – zam. KŻR Aliny Prędota ze Słopca

WTOREK

06.30 – w I r. śm. Antoniego Nogalskiego – zam. żona z dziećmi

06.30 + Stanisławy, Jana Borys -zam. córka

07.00 + Andrzeja Mochockiego – zam. syn Krzysztof

18.00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Bożej i Św. Michała Arch. dla rodziców i dzieci.

18.00 + Michała Strząbały, Tadeusza Parkity w r. śm.

18.00 + Janiny, Antoniego Kapuścińskich – zam. rodzina

ŚRODA

06.30 + Stanisława Bąk – zam. swatowie Baran

06.30 + Marianny Klimek

06.30 + Haliny, Artura, Włodzimierza Tatarowskich, Otawskich – zam. rodzina Kapelów.

07.00 + Benedykta Łukawskiego – zam. rodzina

07.00 + Roberta Kuca – zam. rodzina

18.00 + Janiny, Mieczysława, Zdzisława Lurzyńskich – zam. córka Anna z mężem

18.00 – w XIV r. urodzin Bartłomieja o opiekę Królowej Daleszyckiej, Św. Michała Archanioła – zam. dziadkowie

CZWARTEK

06.30 + Marii Marciniec – zam. córka Marta

06.30 + Teodory Bednarczyk w II r. śm. – zam. siostra

07.00 – w XXV r. śm. Sławomira Bery – zam. córka Kamila

07.00 + Marianny, Józefa, Walentyny, Leona Kułaga – zam. córka

18.00 – w I r. urodzin Nikodema o bł. Boże – zam. dziadkowie.

18.00 + Janiny, Franciszka Kapela – zam. syn Józef

PIĄTEK

06.30 + Franciszka, Stanisławy, Jana, Marii, Stanisława Kapuścińskich

06.30 + Stanisława Tarłowskiego – zam. wnuk Dominik z rodziną

07.00 + Czesławy Rączka – zam. mieszkańcy Ściegiennego

07.00 – w VI r. śm. Krystyny Rączka – zam. dzieci

18.00 – w IX r. urodzin Liliany Błaszczyk o bł. Boże, opiekę Matki Bożej, Anioła Stróża dla niej i rodziców – Babcia

18.00 – w 65 r. urodzin Kazimierza o opiekę Królowej Daleszyckiej – zam. żona z synem

SOBOTA

06.30 – w I r. śm. Stanisława, Felicji Powałków – zam. córka z rodziną

07.00 + Zygmunta Burzy – zam. córka

07.00 + Genowefy Witkowski – zam. syn Marek

14.00 – chrzest

15.00 – ślubna

18.00 – w 50 r. urodzin Moniki Guz o bł. Boże – zam. mąż z dziećmi

18.00 + Stanisławy, Stanisława Strząbałów – zam. córka

 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 24 WRZEŚNIA

 

07.00 + Ryszarda, Marianny, Stanisława Dziedziców – zam. rodzina

07.00 + Heleny, Władysława Kozub, Marii Góźdź

08.30 – w II r. śm. Jana Frąka – zam. siostra Janina

10.00 – w XVIII r. urodzin Aleksandry Łukawskiej o bł. Boże – zam. rodzice

10.00 – w XVIII r. urodzin Karoliny o bł. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Michała Archanioła – zam. rodzice i siostra

10.00 + Heleny, Mieczysława, Barbary, Jana, Stanisława, Mariana, Jacka, Władysława Frąk, Marka Wojsy.

12.00 – w X r. ślubu Magdaleny i Mariusza Jaroniów, w VIII r. urodzin Aleksandra, w IV r. urodzin Nikodema o bł. Boże – zam. Mama i Babcia.

12.00 – w 40 r. ślubu Ewy i Jacka o bł. Boże, opiekę Matki Bożej proszą córki z rodzinami

18.00 – za parafian

18.00 + Zygmunta Pasternaka