Koła różańcowe

Żywy Różaniec nazywany w Polsce kółkami różańcowymi to najstarszy ruch różańcowy na świecie. Stowarzyszenie Żywego Różańca założyła Paulina Maria Jaricot w 1826 roku, we Francji w Lyonie. Pragnęła przez nie „dokonać zjednoczenia serc, aby przez zasługi Jezusa i Maryi wyprosić nawrócenie grzeszników, wywyższenie Kościoła, utrzymanie wiary w krajach katolickich i rozszerzenie wiary na cały świat”. Chciała modlić się za tych, którzy się nie modlą, i kochać Maryję za tych, którzy Jej nie znają i nie kochają.

Od stu osiemdziesięciu lat miliony ludzi trzyma codziennie w rękach różaniec, a modląc się we wspólnych intencjach, stanowi trzecią rękę Boga w wioskach i miastach całego świata. Dzięki kółkom różańcowym Bóg otrzymuje niejako dodatkowe możliwości zbawczego działania wśród ludzi. Oddani Mu czciciele trwają, bowiem we wspólnocie z sobą i z Maryją, a dzięki regularnej formacji postępują na drogach duchowego rozwoju i coraz lepiej rozumieją swoją odpowiedzialność za Kościół i świat.

Przynależność do koła żywego różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Raz w miesiącu wszyscy spotykają się na modlitwę i zamieniają tajemniczkami. Spotkanie to potocznie nazywane jest zmianą tajemnic różańcowych. Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy).

Utarło się przekonanie, że członkami kółek różańcowych są zwykle osoby starsze. Rzeczywiście, jest to prawda, chociaż niepełna – w wielu parafiach istnieją róże dziecięce czy młodzieżowe. Kościół bardzo ceni sobie ludzi w podeszłym wieku, tych, którzy mając za sobą długie lata doświadczeń, doszli do umiłowania najbardziej podstawowych wartości życia, jakimi są służba Bogu i Kościołowi w radosnej miłości.

Dopiero po drugiej stronie życia dowiemy się, jak wiele świat zawdzięcza tym bezimiennym osobom, częstokroć wyśmiewanych przez ludzi, osobom, których wielka modlitwa do Matki Bożej odgrywa większą rolę niż decyzje prezydentów i rządów. Ile łask otrzymały nasze rodziny, ojczyzna i świat dzięki codziennej modlitwie na różańcu! Dopiero w niebie poznamy, jak wiernie i skutecznie rodzina Żywego Różańca wypełniała cel postawiony przez jej założycielkę: obronę wiary i odrodzenie wartości chrześcijańskich w społeczeństwie.

Wykaz Róż Różańcowych w Parafii p.w. Świętego Michała w Daleszycach (01.  10. 2015 r.)

 

Nr.    Zelator                        Adres                     Telefon         Ilość czł.

Brzechów

 

1./1 Kraj Marianna       Brzechów 68 B           41 3072420                  20

2./2 Mazurczak Aniela          „       55              41 3072662                  18

3./3 Grzywa Stanisław          „       76              41 3071304                  16

4./4 Baran Stanisława            „        78 A         41.3072352                  18

5./5 Ozga Władysław             „   (spotkania w Kaplicy)                        20

6./6 Borek Maria                   „        55 B          41 3072415                  15

7./7 Karyś Stanisław              „        46             41 3072669                  15

8./8 Baran Helena                   „        45             667875561                  20

9./9 Daszko Anna                  „                         784327280                  20

——

Razem           162

Daleszyce

 

10./1 Kraska Stanisław    Daleszyce 3 Maja 12 A    413072437            15

11./2 Gratka Maria                     „      Wigury 2                                      20

12./3Tarłowska Helena             „  Sienkiewicza 42   41 3072449          20

13./4 Kapuścińska Krystyna     „   Ściegiennego                                    20

Smołuch Cecylia Wójtostwo 31              731947897

14./5 Kapela Józefa                   „   Mickiewicza 50 A                           20

15./6 Langner Maria        Sienkiewicza        413072341                       20

16./7 Szczepaniak Helena         „ Sienkiewicza      795417770              20

——-

Razem           135

Kranów

 

17./1 Kamińska Teresa          Kranów   17             41 3072378             20

18./2 Kaczmarczyk Bronisława      „     32                                             20

——

40

Niwy

 

19./1 Wolska Anna                Niwy  99 A             661476828               15

20./2 Kułaga Ewa                   Niwy 27              41 3071257              20

——

35

Słopiec

 

21./1 Buras Ryszard             Słopiec                                                      17

22./2 Buras Stanisława         Słopiec Szlachecki                                    20

23./3 Wojtaś Helena                        „                                                      18

24./4 Pietrowska Marianna              „                   21                               16

25./5 Mochocka  Halina                  „                   61                              11

26./6 Wolska Jadwiga                      „                                                     10

27./ 7 Prędota Alina                          „                   17 B                          15

—–

107

Koła nowe

28.Szczepaniak Katarzyna (za dzieci)  Kranów                                      20

  1. Szczepaniak Katarzyna Kranów                              20
  2. Zgrzebnicka Maria Daleszyce        20

——

60

 

Koło najstarsze

  1. Zdeb Marianna Kranów                                               9

———

Ogólna liczba członków Róż Różańcowych                                        548

 

W Różach Różańcowych w parafii Daleszyce  na 1.10.2015 r. zrzeszonych jest ogółem 548  członków  modlących się codziennie w intencjach Kościoła wyznaczanych przez Ojca Świętego.

Do uzupełnienia wszystkich Róż Różańcowych do pełnej liczby po 20 członków w każdym Kole brakuje jeszcze 72 osób.

Wszyscy Zelatorzy otrzymali Statut Róż Żywego Różańca.

Członkowie 27 Róż Różańcowych otrzymali Legitymacje  Róży Różańcowej do której należą podpisane przez ks. Denisa.

Wszyscy członkowie Róż Różańcowych wpisani są do Księgi Żywego Różańca

Opiekunem duchowym  Róż Różańcowych  jest ksiądz Marcin Rej.