Duszpasterze

Duszpasterze pracujący w parafii

Proboszcz:
ks. Tadeusz Cudzik, KHM, ur. 1952 (Piotrkowice k. Chmielnika), wyśw. 1977, mian. 2015

Wikariusze:

Ks. Przemysław Moćko, mgr teologii, ur. 1982 (Wiśniówka), wyśw. 2007, mian. 2020 przychodzi z Bodzentyna

Ks. Adam Majewski, mgr teologii.  wyśw. 2019  mian. 2019 przychodzi z Ćmińska