Duszpasterze

Duszpasterze pracujący w parafii

Proboszcz:
ks. Tadeusz Cudzik, KHM, ur. 1952 (Piotrkowice k. Chmielnika), wyśw. 1977, mian. 2015

Wikariusze:

ks. Marcin Rej, mgr teologii,  (Sokolina), wyświęcony 2007, mian. 2016
ks. Konrad Wójcik, mgr teologii (Wolica), wyświęcony 2019, mianowany 2019