Koronacja

 


cudowny obraz publikacja

 

Projekt koron:


19 listopada 2018 roku, spotkała się po raz pierwszy Komisja do Spraw Koronacji Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej. Do Komisji Ks. Bp Jan Piotrowski z ramienia Diecezji wyznaczył: Ks. prof. dr hab. Andrzeja Żądłę, Ks. dr Jerzego Marcinkowskiego, Ks. kan. dr Mirosława Cisowskiego. W tym spotkaniu uczestniczył też Ks. prałat Franciszek Berak, Ks. Tadeusz Cudzik, Ks. Dominik Terczyński i p. Anna Oszczepalska. Omówiono ogólny zakres zagadnień, które są niezbędne do dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu Koronacji Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej.

 

W połowie 2019 roku przygotowaliśmy medaliki i obrazem Matki Bożej Daleszyckiej na awersie i Św. Michałem Archaniołem na rewersie.

Wspomniana wyżej Komisja, przygotowała prośbę skierowaną do Ks. Bpa Ordynariusza Jana Piotrowskiego o Koronację Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej. Prośba zawiera rys historyczny , począwszy od 5 lipca 1782 roku, kiedy to Obraz został uznany za łaskami słynący. Liczne wota, świadectwa otrzymanych łask przez wstawiennictwo Matki Bożej oraz aktualne nabożeństwa, stały się podstawą prośby jaką Ks. Biskup Jan wystosował do Papieża Franciszka, prosząc o pozwolenie na Koronację w imieniu i powagą Papieża.

Misje parafialne w dniach 22 do 29 września 2019 roku, były kolejnym punktem przygotowań do Koronacji, ale też i do 800 lecia istnienia naszej parafii. Misje prowadzili Księża pallotyni: KS. Waldemar Pawelec, wówczas z Żytomierza na Ukrainie oraz Ks. Włodzimierz Osika z Ząbek.

Pod koniec tegoż roku 2019 ukazała się kolejna publikacja parafialna „Cudowany Obraz Matki Bożej Daleszyckiej” autorstwa p. Anny Oszczepalskiej.

 

 

UROCZYSTOŚĆ KORONACJI BĘDZIE 17 LIPCA  (SOBOTA) O GODZ. 11.00 W RYNKU.

KOMITET DO SPRAW ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ DALESZYCKIEJ.

 1. Ks. Bp dr Andrzej Kaleta
 2. Ks. dr Mirosław Cisowski
 3. Ks. dr Mirosław Kowalski
 4. Ks. Tadeusz Cudzik
 5. Ks. mgr Marcin Rej
 6. Ks. mgr Konrad Wójcik
 7. Senator Krzysztof Słoń
 8. Starosta Tomasz Pleban
 9. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński
 10. Komendant MG OSP Szczepan Furmanek
 11. Prezes OSP i dyrektor MGOK u Norbert Wojciechowski
 12. Sekretarz Katarzyna Maciejewska