Homilie

HOMILIE  Ks. BOGUSŁAWA JAROSZKA – KANADA

PODWYŻSZENIE KRZYŻA – 14 września,

Publiczny kult Świętego Krzyża datuje się na IV wiek, kiedy to w Jerozolimie odnalazła Krzyż św. Helena, matka cesarza Konstantyna. Święto to upamiętnia ratunek Świętego Krzyża. Kościół opiewa triumf Świętego Krzyża, narzędzia zbawienia.

 

Dzisiaj powinniśmy chlubić się Krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, w którym jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez którego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Syn Boży posłuszny woli Ojca wziął krzyż, cierpiał pod Poncjuszem Piłatem, został ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany; Zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; On, aby zbawić rodzaj ludzki, pragnie, abyśmy mogli otrzymać owoce Jego odkupienia – owoc drzewa Krzyża- Ciało Chrystusa. Dziś również możemy zapytać: Panie, dlaczego wielu naszych braci i sióstr umiera z powodu Covidu lub ze strachu? Ponieważ ignoruj swojego Boga jedynie Pana. I nadal nie ma przyjścia do Pana, ludzi, którzy wyznają swoje winy; nikt nie wyznaje, że zgrzeszyliśmy… Ignorujemy Obecność Boga – nie ma adoracji. Zbyt wielu z nas zapomina o dziełach Pana. Jest to czas, w którym powinniśmy uczyć się od Chrystusa pokory i posłuszeństwa, tak jak był posłuszny aż do śmierci, nawet śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg bardzo Go wywyższył i nadał mu imię… aby n imieniu Jezusa każde kolano na niebie i na ziemi się zgieło… a każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. „Wielbimy Cię, Chryste, i wysławiamy Cię, bo przez swój krzyż odkupiłeś świat”.

Bracia i siostry! Wsłuchajmy się w Jego nauczanie;

Nakłońcie uszu na słowa Syna Człowieczego. Kto w Niego wierzy, może mieć życie wieczne. Bóg zesłał Swojego Syna, aby świat został przez Niego zbawiony. Z tą nadzieją modlimy się: oczyść nas ze wszystkich naszych grzechów. Formuj tych, których odkupiłeś na życiodajnym drzewie  Krzyża, doprowadź na do zmartwychwstania.

Któryś za nas cierpiał rany Jezus Chryste zmiłuj się nad nami.