Homilie

HOMILIE  Ks. BOGUSŁAWA JAROSZKA – KANADA

 

Maj 13, Matki Bożej Fatimskiej 

 Maryja jawi się jako wielki znak niebie. Ona jest zapowiadaną Niewiastą obleczoną w Słońce, którym jest Chrystus. Ona jest Matką Chrystusa, Rodzicielką Bożego Syna. Maryja zajmuje pierwsze miejsce wśród ufnie oczekujących zbawienia od Pa-na. W Niej, spełniają się wszystkie pragnienia, nadzieje Ludu Bożego, wszystkie zapowiedzi Proroków. W Niej urzeczywistniają się obietnice Boże. Ją prosimy, aby nas pouczyła i na-pełniła duchem pokuty i modlitwy, abyśmy starali się gorliwie szerzyć Królestwo Boże dla odnowienia świata. Otchłań zła, jakiego doświadczają pokolenia ludzkie w obecnym czasie, często także z winy ludzi wierzących: duchownych i świeckich, wskazują na stałą konieczność odnowy Kościoła. Zło atakuje zawsze, ale Pan jest silniejszy od zła; Jego prawica moc okazała. „Niebo otworzyło się w Fatimie, jako okno nadziei, które Bóg otwiera, kiedy człowiek zamyka drzwi”. Bóg naprawia porozrywane więzy ludzkiej rodziny. Najświętsza Maryja Panna przybyła z nieba, aby nam przypomnieć prawdy Ewangelii stanowiące źródło nadziei dla ludzi. Papież zachęca: Szukajcie codziennie wstawiennictwa Maryi, Matki Pana Jezusa Chrystusa i zwierciadła wszelkiej świętości. Ona, Cała Święta, pomoże wam być wiernymi uczniami swego Syna, Jezusa Chrystusa. Za Jej przykładem rozważajmy Boże Słowo  i zachowujmy je w naszych sercach, a Ona wyprosi nam światło Ducha Świętego, które napełni nas duchem szczerej pokuty i modlitwy, dla odnowienia naszego życia w Chrystusie. Uczmy się od Maryi całą naszą ufność pokładać w Bogu, który też od-dał się Jej całkowicie. Ten, którego wszechświat ogarnąć nie może, ukrył się w Jej łonie. A wisząc na krzyżu, rzekł do swojej Matki: „Oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia, którego miłował: „Oto Matka twoja.” Zwracamy się do Ciebie, Maryjo, aby z Twoją macierzyńską pomocą, Kościół głosił Dobrą Nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego.