INTENCJE EUCHARYSTII

 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, MAJ  09

07.00 – za parafian

07.00 – w XII r. śm. Antoniego Tarłowskiego, w XXVII r. śm. Eligiusza Łosaka – zam. Dorota i Jerzy Łosak

08.30 + Jana, Walerii Kozub – zam. syn Mieczysław

08.30 /greg/ + Krzysztofa Kobiec

08.30 /greg/ + Mariana Karasińskiego

10.00 – w 40 r. urodzin Tomasza o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB Daleszyckiej proszą rodzice.

10.00 – w 68 r. urodzin Alicji Prędoty o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej proszą dzieci.

12.00 – w XVIII r. urodzin Edyty, w 41 r. urodzin Małgorzaty i w 43 r. urodzin Grzegorza o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej prosi Mama.

12.00 – w 80 r. urodzin Mamy o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej, zdrowie prosi córka z rodziną

18.00 – w XIX r. śm. Tadeusza Błaszczyka – zam. żona z dziećmi

18.00 + Mieczysława, Stanisława Strząbałów

18.00 /greg/ + Doroty Maciejskiej

PONIEDZIAŁEK

06.30  – w III r. śm. Ireny, Mariana Kłosowicz – zam. syn z rodziną

06.30 + Stanisława Kraińskiego – zam. żona

07.00 + Stanisławy, Elżbiety, Adama, Antoniego Prędotów, Cecylii, Kazimierza Sitarzów – zam. rodzina Strzabałów

18.00 + Stanisława Filipczaka

18.00 – w II r. śm. Marii Łosak – zam. siostrzenica Teresa.

18.00 + Ireny Michalczyk, Michalczyków, Antoniny, Jana, Kazimierza Pietrzyk – zam. rodzina

18.00 /greg/ + Doroty Maciejskiej

18.00 /zakończenie gregorianki/ + Krzysztofa Kobiec

WTOREK

06.30  + Stanisławy, Władysława Sitek, Marianny, Antoniego Strząbała – zam. Krystyna  Baran.

06.30 – w VII r. śm. Michała Tarłowskiego – zam. syn Kazimierz z rodziną

06.30 /greg/ + Doroty Maciejskiej

07.00 + Stanisława Karysia – zam. żona

07.00 + Doroty Smołuch w r. śm. – zam. synowie

07.00 + Andrzeja Mojżeszka – zam. Artur Jakubowski z rodziną

18.00 + Ireny, Antoniego Otawskich – zam. dzieci.

18.00 + Katarzyny, Stanisława, Juliana Wójcików – zam. rodzina

ŚRODA

06.30  + Adama, Mieczysława, Stanisława, Anny Dudów – zam. rodzina

06.30 + Stanisława, Jana Guz

07.00 + Stanisława, Władysławy, Władysława, Natalii, Feliksa, Janiny Dulnik – zam. rodzina

07.00 – w VI r. śm. Michała Kotyniewicza – zam. rodzina

18.00 + Marii, Antoniego, Zbigniewa Czarneckich, Jana Maciejskiego – zam. Janina

18.00 + Anny, Władysława, Jerzego Stępniów, Teodory Pedrycz – zam. Helena Kisiel.

18.00 /greg/ + Doroty Maciejskiej

CZWARTEK

06.30 + Stanisława Otawskiego – zam. żona

06.30 /greg/ + Doroty Maciesjkiej

07.00 + Andrzeja Łukawskiego – zam. WSP Społem, koleżanki i koledzy

07.00 – w III r. śm. Stanisława Kraski – zam. żona z dziećmi

07.00 + Mieczysława, Michała, Marianny Saletra – zam. Marianna Saletra

18.00 + Władysława, Zdzisława, Henryka, Marianny Kosakiewicz

18.00 – w XXI r. śm. Mariana Powałka – zam. żona

21.00  /Ogniska Pokutne / Intencja wynagradzająca Matce Bożej za Jej Orędzie dane w Fatimie, wzywające do nawrócenia, modlitwy i pokuty. Matko Najświętsza, ucz nas adorować Jezusa, modlić się sercem i prowadź nas do świętości.

21.00 + Teresy, Stanisława Osuch

PIĄTEK

06.30 /greg/ + Doroty Maciejskiej

06.30 + Agnieszki, Henryka Cedro, Dudziców

06.30 + Michała, Marianny, Tomasza, Weroniki, Stanisława Kotyniewicz, Marii Furmanek – zam. Irena

07.00 + Mariana Kurka – zam. Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

07.00 + Jadwigi, Eugeniusza, Janusza Baryckich .

07.00 – w II r. urodzin Sary o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej prosi Babcia

18.00 + Doroty Smołuch – zam. rodzina

18.00 + Marii, Franciszki, Leona, Mariana Cedro – zam. syn z rodziną

SOBOTA

06.30 + Zofii, Zdzisława Jeziorskich – zam. syn Henryk

06.30 – w VI r. śm. Michała Kotyniewicza – zam. rodzina

07.00 + Małgorzaty Kułaga – zam. rodzina

07.00 + Zofii Kruk

18.00 /greg/ + Doroty Maciejskiej

18.00 + Walentyny, Adolfa, Anny, Antoniego Michałowskich, Marii Leszczyńskiej – zam. Barbara

18.00 + Jerzego Szumskiego – zam. rodzina Grzesik z Woli JAchowej

 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO, MAJ 16

07.00 + Zdzisława Wojtasia – zam. żona z dziećmi

07.00  + Józefa, Anieli, Henryka Łukawskich – zam. rodzina

08.30 – za parafian

08.30 + Tadeusza Witkowskiego, Zdzisława Wojtasia – zam. syn Andrzej z rodziną

08.30 greg + Mariana Karasińskiego

08.30 greg  + Piotra Filipczaka

10.00 – w XVIII r. urodzin Edyty Zwierzyńskiej o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej proszą rodzice

10.00 – w I r. urodzin Tymona Dewerendy o bł. Boże, opiekę Św. Jana Pawła II proszą dziadkowie

12.00  – w 80 r. urodzin Jana Tarłowskiego o dary Ducha Świętego, opiekę MB Daleszyckiej dla męża, taty, dziadka i pradziadka prosi rodzina.

12.00 – w VII r. ślubu Moniki i Piotra oraz dla ich dzieci: Franusia i Natalii o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej proszą rodzice.

18.00 – w IV r. św. Danuty Baran – zam. mąż

18.00 – w IV r. śm. Zbigniewa Witkowskiego – zam. żona z dziećmi

18.00 /greg/ + Doroty Maciejskiej