INTENCJE EUCHARYSTII

II NIEDZIELA ADWENTU, GRUDZIEŃ 05

06.00 + Roberta Janic – zam. rodzice

06.00 + Eligiusza, Marii Łosak, Roberta Kuca – zam. rodzina

08.30 – w XVII r. śm. Adama Burasa – zam. rodzice

08.30 + Mariana Tarłowskiego – zam. córka

08.30  greg +  Antoniego Zdanowskiego

08.30 + Tadeusza Szczepaniaka

10.00  – w I r. urodzin Julii Błaszczyk, także rodziców o bł. Boże prosi Babcia

12.00 – w intencjach ogólnych i misyjnych – zam. Róża Różańcowa Św. Michała Archanioła Heleny Tarłowskiej

12.00 – w r. urodzin córki Joanny o bł. Boże i wszelkie łaski prosi Mama

18.00 – za parafian

18.00 – w III r. śm. Tadeusza Klimka – zam. Mama

18.00 greg + Kazimierza Borka

PONIEDZIAŁEK

06.00 + Antoniny, Władysława Bąk – zam. córka

06.00 + Józefa, Waldemara Oszczepalskich

06.00 + Marzeny i Kornelii Gemzik – zam. koleżanki i koledzy ze Szkoły

17.30 + Leokadii Wójcik w XVI r. śm. – zam. córka

17.30 + Józefa, Marii, Antoniego Cedrów, Ryszarda Bednarczyka – zam. córka

17.30 greg + Kazimierza Borka

WTOREK

06.00 + Walentyny, Stanisława, Henryka, Doroty Smołuch – zam. rodzina

06.00 + Janusza Otawskiego – zam. siostra

06.00 + Franciszka, Stanisławy, Mariana, Teresy, Michała, Wiktora Tombarkiewiczów – zam. rodzina

17.30 /KRM/ – dziękczynna za XXX lat pracy ewangelizacyjnej Radia Maryja, błagalna o ulgę w cierpieniu dla chorych, cierpiących i konających

17.30 + Mariana Tarłowskiego – zam. żona

ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP, GRUDZIEŃ 08

06.00 – za parafian

06.00 + Andrzeja, Elżbiety Karasińskich, Karasińskich, Mochockich – zam. prawnuczka

08.30 + Antoniego, Józefy, Kazimierza, Ryszarda Krzywickich, Marii Łosak – zam. rodzina

08.30 – w V r. śm. Władysławy Smołuch – zam. syn Zbigniew z rodziną

08.30  greg +  Antoniego Zdanowskiego

10.00 + Jana, Antoniny, Krystyny, Kazimierza Pietrzyków – zam. rodzina

10.00 + Wiesławy Dudek – zam. szwagier Jan z rodziną

12.00 – do MB Niepokalanie Poczętej dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę nad całą rodziną

18.00 + Mariana Grzegorczyka – zam. dzieci

18.00 + Marianny, Feliksa Otawskich – zam. rodzina

18.00 + Jana, Grażyny Wsułkiewiczów

CZWARTEK

06.00 + Zofii, Józefa, Franciszka, Michała Strząbałów – zam. rodzina

06.00 + Stanisławy, Edwarda Kitrasów

06.00 + Barbary Oszczepalskiej – zam. mąż z dziećmi i wnukami

17.30 + Heleny, Michała, Jerzego, Henryka, Stanisława, Marianny, Marii, Rafała Nazarych

17.30 + Tadeusza, Stanisławy, Bolesława Ozgów, Henryka, Stanisławy Michałowskich – zam. rodzina

17.30 + Marianny, Stanisława Kowalskich

17.30 greg + Kazimierza Borka

PIĄTEK

06.00 – w XX r. śm. Józefa Saletry

06.00 + Janiny, Jana Pachockich, Jana, Walentyny Kwiatek, Jana, Stanisława Kozłowskich – zam. Renata

06.00 – w III r. śm. Eugeniusza Kraja, Marii, Edwarda Brzezińskich – zam. żona z rodziną

17.30 + Antoniego Wołcerza

17.30 + Walentyny, Lucjana Wołcerz – zam. rodzina

17.30 + Michała, Anieli Kapustów, Mieczysława, Heleny, Elżbiety, Stanisława Zielonków, Baranów, Mazurczaków

17.30 greg + Kazimierza Borka

SOBOTA

06.00 + Stefana Lizisa, Doroty Smołuch, Marianny Zwierzyńskiej, Tarłowskich, Kwiatków, Guzielów – zam. rodzina

06.00 + Stanisława, Jarosława Jeziorskich

06.00 – w III r. śm. Józefa Kapeli – zam. syn Jan z rodziną

17.30 + Anny, Henryka, Marianny, Stanisława Kozub

17.30 + Andrzeja Tutaj – zam. siostra Zofia oraz Dorota z rodziną

17.30 greg + Kazimierza Borka

II NIEDZIELA ADWENTU, GRUDZIEŃ 12

06.00 + Zdzisława, Andrzeja Wojtasiów – zam. córka

06.00 + Józefa Kostowniaka, Kostowniaków

08.30 – za parafian

08.30 + Mieczysława Stępnia – zam. rodzina z Bielin: Genowefa i Wacław Skrzyniarz

08.30 + Stanisława, Ryszarda Łebków, Barbary Oszczepalskiej – zam. Ewa Kozieł

10.00 – w II r. urodzin Hani i w I r. urodzin Antosi o bł. Boże, opiekę Królowej Daleszyckiej proszą dziadkowie.

12.00 – o zdrowie dla dzieci i wnuków prosi Renata

18.00 + Marianny, Władysława Kosakiewiczów, Natalii, Józefa Szydłowskich – zam. rodzina Dziurskich

18.00 + Felicji, Stanisława Lizis – zam. córka

18.00 greg + Kazimierza Borka