INTENCJE EUCHARYSTII

 

II NIEDZIELA ZWYKŁA, STYCZEŃ 17

07.00 + Daniela Sideł – zam. syn z rodziną

07.00 + Leokadii Pieron – zam. siostry Służebniczki z Sandomierza

08.30/greg/ + Bartosza Jaronia

08.30 /greg/ + Józefa Kułagi

08.30 + Jana, Stanisława, Anny, Wiktorii, Józefa Wojciechowskich – zam. Józef Wojciechowski

10.00 – w XVIII r. urodzin Patryka Hernika o bł. Boże prosi Babcia

12.00 – za parafian

12.00 + Marianny, Henryka Kozub, Roberta Janic – zam. rodzina Papuckich

18.00 + Heleny, Władysława, Pawła Michalczyk, Roberta Pakułę.

18.00 + Janiny, Stanisława Krzywickich

18.00 /greg/ + Józefy Krzywickiej

PONIEDZIAŁEK

06.30 + Marianny, Stanisława, Antoniego Michalczyków – zam. rodzina

06.30 + Marianny w IV r. śm. Józefa Kraska, Ludwika, Justyny, Piotra Kraska – zam. Halina Cedro

06.30 /greg/ + Józefy Krzywickiej

07.00 + Antoniego Kwaśniewskiego, Barbary Kapecka

07.00 + Jana, Marianny Lurzyńskich, Lurzyńskich – zam. syn Edward

17.30 – w int. mieszkańców Słopca Szl. – Kolonia i Ławy

17.30 + Agnieszki Cedro, Tomasza Filipczaka

WTOREK

06.30 /greg/ + Józefy Krzywickiej

06.30 + Lecha Jeziorskiego – zam. żona z dziećmi

07.00 – w 52 r. święceń kapłańskich O. Hieronima Tarłowskiego o bł. Boże, opiekę MB Daleszyckiej, zdrowie proszą siostry

07.00 + Henryka Furmanka, Furmanków, Pietrzyków – zam. Jadwiga Furmanek.

07.00 + Henryka Golmento – zam. żona

17.30 – w int. mieszkańców Kranowa

17.30 + Henryka, Stanisławy, Jana, Katarzyny Tarłowskich – zam. rodzina

ŚRODA

06.30 /greg/ + Józefy Krzywickiej

06.30 – w V r. śm. Janiny, Jana Pachockich, Jana Kozłowskiego z okazji Dnia Babci i dziadka – zam. wnuki: Dawid i Jakub

07.00 + Antoniego, Józefy Krzywickich, Stanisławy, Józefa Rzadkowskich – zam. Ania z rodziną

07.00 + Henryka Jeziorskiego, Mieczysława Saletra – zam. wnuczka

17.30 – w int. mieszkańców Brzechowa i Nowin

17.30 + Mariana Wzorka, Józefa Wójcika – zam. wnuczęta

17.30 + Konstancji Satro, Józefa Wojtasia

CZWARTEK

06.30 + Janiny, Franciszka Kapela, Józefy, Tadeusza Janic – zam. wnuczki

06.30 /greg/ + Józefy Krzywickiej

07.00 + Henryki Grzegorczyk

07.00 – w VII r. śm. Stanisława, Janiny Dulnik – zam. córka z rodziną

17.30 – w int. mieszkańców Dębczyny, Zagórza i Dankowa

17.30 + Ireny Golmento, Jana, Wandy Pacierz – zam. wnuczka Agnieszka

17.30 /ODNOWA/

PIĄTEK

06.30 /greg/ + Józefy Krzywickiej

06.30 – z okazji Dnia Babci i Dziadka + Honoraty, Józefa Staroń, Marianny, Henryka Kozub, Leokadii, Władysława Wójcik, Katarzyny, Szczepana, Tadeusza Mochockich.

06.30 + Mieczysława Saletry, Mieczysława Kuśmierza z okazji Dnia Dziadka – zam. wnuczka Klaudia

07.00 + Mieczysława Smołucha w XIII r. śm. – zam. syn Zbigniew z rodziną

07.00 + Jana Wąś, Janiny, Stanisława Jeziorskich z okazji Dnia Babci i Dziadka, Lecha Jeziorskiego, Kamila Piórczyka – zam. wnuczka Ewa

17.30 – w int. mieszkańców Wójtostwa, ul. Wójtostwo, Ściegiennego, Spacerowej

17.30 + Kazimierza, Michaliny, Andrzeja, Haliny Maciejewskich – zam. Andrzej

17.30 – w V r. śm. Stanisława, Antoniny Grzywów – zam. córka

SOBOTA

06.30 + Pawła, Mariusza  Mularczyków

06.30 – w r. śm. Anny Boroń, Janiny, Romana Łukawskich

06.30 /greg/ + Józefy Krzywickiej

07.00 + Józefa Furmanka w XX r. śm. – zam. Halina Osuch

17.30 – w int. mieszkańców Kościelnej, Zakościela i Świętokrzyskiej.

17.30 + Krystyny, Jana Kapelów, Stanisławy Adamczyk – zam. rodzina

17.30 – w I r. ślubu Izabeli i Jarosława o bł. Boże proszą rodzice

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA, STYCZEŃ 24

07.00 + Marianny, Józefa, Aleksandra Dulnik, Zuzanny Kraska

07.00 – w III r. śm. Janiny, Mieczysława Kraska – zam. rodzina

08.30/greg/ + Bartosza Jaronia

08.30 /greg/ + Józefa Kułagi

08.30 + Franciszka, Ireny Błaszczyk w 40 r. śm. – zam. rodzina

08.30 + Krystyny Oszczepalskiej w IV r. śm. Henryka, Marianny, Stanisława Oszczepalskich, Macieja Szydłowskiego

10.00 – w 20 r. urodzin Dawida Łygońskiego o dary Ducha Świętego, opiekę MB Daleszyckiej, zdrowie proszą rodzice

10.00 + Antoniego, Genowefy Sitek, Anny Boroń, Katarzyny Bąk, Stanisławy Osowskiej

12.00 – w 40 r. ślubu Doroty i Jerzego Łosaków, oraz w 60 r. urodzin Jubilata o bł. Boże i zdrowie proszą dzieci i wnuczka Maja

12.00 – za parafian

18.00 w r. śm. Michała Zychowicza, Władysławy, Mieczysława Smołuchów

18.00 + Józefa Kostowniaka

18.00/greg/ + Józefy Krzywickiej