INTENCJE EUCHARYSTII

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, WRZESIEŃ 12

07.00 + Mariana Pietrzyka, Pietrzyków, Kwiatków – zam. Franciszka Pietrzyk

07.00 + Zygmunta Banaszka w r. śm. Banaszków, Kwietniów – zam. syn z rodziną

08.30 + Marka w VIII r. śm., Krystyny Zdrzalik – zam. rodzina

08.30 + Franciszki Radomskiej – zam. wnuczka

08.30 – w intencji Bogu wiadomej

10.00 – za parafian

10.00 – w XVIII r. urodzin Zuzanny o bł. proszą rodzice

12.00 – w V r. urodzin Borysa o bł. Boże, opiekę Królowej Daleszyckiej proszą

dziadkowie

12.00 – w IV r. urodzin Marka, w I r. urodzin Tomka o bł. Boże, dary Ducha Świętego,

również dla ich rodziców prosi Babcia.

18.00 + Doroty Maciejskiej – zam. córka Ewa

18.00 greg + Marii Nazary

PONIEDZIAŁEK

06.30 – w I r. śm. Janiny, Stanisława Dulnik – zam. córka z rodziną

06.30 + Stanisława, Anny Cedro – zam. córka Ewa z synem Andrzejem

06.30 greg + Marii Nazary

07.00 + Małgorzaty, Ryszarda Dziurskich, Olgi Białackiej – zam. rodzina.

07.00 + Krzysztofa Kobiec – zam. siostra Anna z rodziną

09.00 – Zielone Niwy

18.00 – o zdrowie, opiekę Królowej Daleszyckiej dla Urszuli Linek oraz jej rodziny

18.00 + Romana Cedro w XI r. śm.

18.00 + Adolfa, Walentyny Michałowskich, Jana, Katarzyny Tarłowskich – zam. Stanisława

21.00 Ogniska Pokutne – w intencji Ojczyzny, o wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, pokój na świecie, prosząc o łaskę żywej wiary, o bł. Boże dla dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym.

21.00 – w X r. ślubu Dariusza i Beaty Ostrowskich o bł. Boże, opiekę Królowej Daleszyckiej proszą rodzice.

WTOREK

06.30 – w III r. śm. Stanisława Kraski – zam. córka

06.30 + Marianny, Mieczysława Golmento – zam. syn Stanisław z rodziną

06.30 greg + Marii Nazary

07.00 + Michała, Anieli Baran, Władysława Baran, Józefy Reń – zam. rodzinami

07.00 – o wewnętrzne uzdrowienie i usunięcie skutków przekleństw i złorzeczeń w rodzinie Klimków,Muszyńskich i Syberskich.

07.00 + Stanisławy Mojżeszek – zam. Zakład Pogrzebowy

18.00 + Walentyny, Edwarda Jaworskich, Roberta Janic – zam. Janina Janic

18.00 – w 80 r. urodzin Genowefy Cedro o bł. Boże, opiekę Królowej Daleszyckiej prosi rodzina.

18.00 + Marianny Wojciechowskiej – zam. córka Wiesława

ŚRODA

06.30 + Władysława Kotyniewicza, Jana, Stanisławy Maciejskich – zam. rodzina

06.30 + Marianny Daszko – zam. dzieci

06.30 + Marianny Garlickiej – zam. Karol z rodziną

06.30 greg + Marii Nazary

07.00 + Heleny, Stanisława Urbańskich – zam. córka z rodziną

07.00 + Piotra Mochockiego, Kazimierza, Honoraty Józefa Staroniów

07.00 + Bronisłąwy Bujak – zam. Mirosłąw i Małgorzata Zdolińscy

18.00 – w X r. ślubu Agnieszki i Dariusza oraz ich dzieci\: \Weroniki i Julii o opiekę MB Nieustającej Pomocy

18.00 – w XVI r. śm. Stefana Łosaka – zam. żona

CZWARTEK

06.30 + Beaty Kołomańskiej, Weroniki, Anny, Józefy, Henryka Zygmunt, Józefy, Józefa Łygońskich – zam. r.

06.30 greg + Marii Nazary

06.30 + Marianny Ryń – zam. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy obsługi SP w Leszczynach

07.00 + Janiny, Mieczysława Lużyńskich – zam. córka Anna z mężem

07.00 + Mariana w r. śm. Stanisławy, Stanisława Wójcików, Haliny Błaszczyk – zam. rodzina

07.00 + Anny Kołomańskiej – Kraska – zam. syn Krzysztof z rodziną

18.00 ODNOWA – w int. Edyty wdzięczni Opatrzności Bożej z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski za wstawiennictwem Królowej Daleszyckiej, Św. Teresy od Krzyża prosi rodzina i Wspólnota

18.00 +Marzeny, Kornelii Gemzik – zam. chrzestny

18.00 + Artura Kubiec – zam. rodzina Smołuchów

PIĄTEK

06.30 + Czesława, Wojciecha Błaszczyków – zam. żona

06.30 + Marianny Daszko – zam. dzieci

06.30 greg + Marii Nazary

07.00 + Jadwigi Dębiec – zam. Halina i Jan Tokarscy

07.00 + Marianny Mochockiej – zam. właściciel i pracownicy Firmy „Saladra”

07.00 + Stanisława, Stanisławy, Mariana Frąk – zam. Helena

18.00 + Jana Maciejskiego, Stanisławy, Konstantego, Władysława, Stanisława Kotyniewicz, Leszka Skrzypka

– zam. Janina Maciejska

18.00 + Janiny, Jana Pachockich, Jana Kozłowskiego, Walentyny Kwiatek – zam. Renata

18.00 – dziękczynna za otrzymane łaski dla sióstr Róży Różańcowej Marii Zgrzebnickiej, oraz o zbawienie

dla siostry Ireny Kotyniewicz

SOBOTA

06.30 greg + Marii Nazary

06.30 + Stefana Kraja, Krystiana Pietrowskiego – zam. rodzina

06.30 + Marianny Mochockiej, Stanisława, Bolesława Mochockich – zam. rodzina

07.00 + Weroniki, Tadeusza Kosmala – zam. syn Henrykl

07.00 + Bartosza Jaronia – zam. rodzice

15.00 – chrzest

16.00 – ślubna

18.00 + Jadwigi, Eugeniusza, Janusza Baryckich

18.00 + Jana, Jerzego, Bogusławy Malareckich, Heleny Lenarczyk, Marii Tomczyk – zam. rodzina

18.00 + Elfrydy Kocot – zam. Róża Różańcowa Św. Rity

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, WRZESIEŃ 19

07.00 + Stanisławy, Tadeusza Lizis

08.30 + Ks. Henryka Januchty

08.30 – w intencji Bogu wiadomej

10.00 – w I r. ślubu Sylwii i Jacka Golmento o bł. Boże, opiekę Królowej Daleszyckiej proszą rodzice.

10.00 – w VII r. urodzin Liliany Błaszczyk o bł. Boże, opiekę Królowej Daleszyckiej, Anioła Stróża – Babcia

12.00 – za parafian  chrzest

12.00 – dziękczynna za beatyfikację Kard. Stefana Wyszyńskiego, Matki Czackiej i o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny – zam. Róża Różańcowa Kaczmarczykowej z Kranowa

12.00 – w X r. urodzin Michała i Piotra, oraz w XIV r. urodzin Kacpra o bł. Boże, dary Ducha Świętego prosi Babcia.

18.00 + Anny, Henryka Kozub

18.00 – w III r. śm. Marianny, Henryka Kozub, Piotra Mochockiego – zam. rodzina

18.00 greg + Marii Nazary