INTENCJE EUCHARYSTII

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 02 PAŹDZIERNIKA

07.00 + Czesława Kozubka – zam. Krystyna i Józef Kozubek

08.30 – za parafian

08.30 – greg + Barbary Smołuch

10.00 – w XVIII r. urodzin Katarzyny Staniszewskiej o bł. Boże i zdrowie prosi Babcia

10.00 – w I r. ślubu Diany i Artura Sitarz o bł. Boże, opiekę Królowej Daleszyckiej proszą rodzice.

12.00 – Aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności i braterstwa – zam. Róża Marii Zgrzebnickiej.

18.00 – w IX r. śm. Feliksa Michalczyka – zam. Barbara Zwierzyńska

18.00 + Mariana Powałka – zam. córka Beata

18.00 – greg + Krystyny Tarłowskiej

PONIEDZIAŁEK

06.30 + Józefy Olejarczyk – zam. chrześnica Marysia

06.30 + Andrzeja Kita – zam. rodzina Borków

07.00 + Stanisława Kozłowskiego – zam. rodzina Godków

07.00 greg + Krystyny Tarłowskiej

09.00 – Zielone Niwy

13.30 /pogrzebowa/ + Bogusławy Błaszczyk z Brzechowa

17.30 + Heleny Frąk w IX r. śm. – zam. córka Janina

17.30 + Heleny, Mieczysława, Mariana, Stanisława, Barbary, Jacka Frąk, Marka Wojsy – zam. Halina Frąk

WTOREK

06.30 + Małgorzaty, Jana Wojtynów, Józefa Jałowieckiego – zam. Cecylia Krzywicka

06.30 + Józefy Olejarczyk – zam. Stefania Raczyńska

07.00 – o bł. Boże, opiekę Matki Bożej Daleszyckiej, zdrowie dla wnuczki Matyldy proszą dziadkowie.

07.00 – greg + Krystyny Tarłowskiej

07.00 + Feliksy Tarłowskiej – zam. dzieci

17.30  – o bł. Boże dla Radia Maryja, TV TRWAM, dzieł przy nich powstałych, by przez naszą modlitwę różańcową Matka Boża wyjednała pokój w naszych sercach, Ojczyźnie, Ukrainie i całym świecie.

17.30 – w VIII r. śm. Tadeusza Parkity – zam. żona

17.30 + Marianny Kraj – zam. pracownicy Biblioteki w Kielcach

ŚRODA

06.30 + Jana Langnera – zam. córka Malwina z rodziną

06.30 + Adama, Edwarda Kruk – zam. Anna Wojtaś

06.30 + Marianny Sobczyk – zam. Helena Wojtaś z rodziną

07.00 greg + Krystyny Tarłowskiej

07.00 + Czesława Kozubka – zam. Krystyna i Józef Kozubek

07.00  + Stanisława, Stanisławy, Mariana Frąk, Wiesława Strząbały – zam. Helena

17.30 + Józefa Powałkiewicza – zam. Maria Powałkiewicz

17.30 + Elżbiety, Zdzisława Nowak – zam. siostra

CZWARTEK

06.30 + Tadeusza Zychowicza – zam. rodzina

06.30 + Alicji Borek w VII r. śm. – zam. rodzina

07.00 + Stanisława Borka, Andrzeja Klimka

07.00 + Bolesława, Julianny, Stanisława Sajeckich

07.00 greg + Krystyny Tarłowskiej

17.30 + Barbary Oszczepalskiej – zam. mąż z dziećmi

17.30 + Huberta Karysia – zam. żona z synami

17.30 + Bernadetty Borek – zam. rodzina Stępniów

PIĄTEK

06.30 – w II r. śm. Janiny Kielesińskiej – zam. córka Rozalia

06.30 + Marianny Kwaśniewskiej – zam. Małgorzata i Jan MAzurs

07.00 + Julianny, Bolesława, Stanisława Sajeckich w r. śm.

07.00 greg + Krystyny Tarłowskiej

07.00 + Marianny, Dionizego Wojciechowskich – zam. wnuczka

17.30 + Piotra Mochockiego, Honoraty, Józefa Staroń, Marianny, Henryka Kozub – zam. rodzina

17.30 + Marii Tarłowskiej – zam. córka Stanisława z rodziną

SOBOTA

06.30 + Marianny, Bolesława, Stanisława Mochockich – zam. rodzina

06.30 + Kazimiery Piotrowskiej – zam. córka Teresa z rodziną

07.00 – w VI r. śm. Jana Mochockiego – zam. rodzina

07.00 + Ireny Maj – zam. wnuczek Sebastian

07.00 greg + Krystyny Tarłowskiej

17.30 – w I r. urodzin Nikodema Zdanowskiego o bł. Boże, opiekę naszej Królowej

17.30 – w XVIII r. urodzin Ernesta Zwierzyńskiego o bł. Boże prosi Babcia Hela

17.30 + Michaliny, Teofila, Stanisławy Oszczepalskich, Oszczepalskich, Ungierów – zam. syn Marek

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, PAŹDZIERNIK 09

07.00 + Gertrudy, Jana Murawieckich – zam. wnuczka

07.00 + Kazimiery Piotrowskiej – zam. pracownicy Zakładu Zychowicz

08.30 + Szymona, Zenobii, Kazimierza, Elżbiety, Bogusława Oszczepalskich, Aleksandry Kostowniak, Zbigniewa Przydatka, Mariana Borka

08.30 + Kazimiery, Tadeusza, Stanisława, Katarzyny, Józefa, Anieli Borków

10.00 – za parafian

10.00 – w 30 r. urodzin męża Dawida oraz w I r. ślubu Eweliny i Dawida o bł. Boże.

12.00 – w XV r. ślubu Agnieszki i Marcina, w XIV r. urodzin Mai o bł. Boże, również w rodzinę prosi Mama

12.00 – w I r. ślubu Katarzyny i Kamila Sadowskich o bł. Boże, łaski proszą rodzice.    /chrzest/

16.00 greg + Krystyny Tarłowskiej

16.00 + Stanisławy, Henryka, Mariana Łebków – zam. córka Stanisława

16.00 + Marii, Daniela Saletra – zam. syn